24x7 Gebed

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik" (Psalm 91:1-2)

Welkom

In aansluiting op de gebedsoproep van 24-7 Prayer Nederland willen we graag ook in Utrecht bidden voor onze omgeving, de stad Utrecht en Nederland. Met een aantal kerken in Utrecht hebben we in januari jl. reeds een 24×7 gebedsweek gehouden. We vinden het fijn om opnieuw samen op te trekken, ook juist in deze tijd waarin fysieke contacten beperkt zijn. We willen ons verootmoedigen, bidden voor hen die juist in deze tijd extra liefde en zorg nodig hebben en God biddend smeken om ons land te herstellen en opnieuw te vullen met zijn Geest. Dit doen we in het licht van Pasen waar we vieren dat Jezus door zijn sterven en opstanding de dood overwonnen heeft. 

Online gebedsruimtes
Omdat het niet mogelijk is om een fysieke gebedsruimte in te richten, hebben we drie online gebedsruimtes ingericht rond de thema’s Verootmoediging, Zorg voor elkaar en Heilige Geest. Na aanmelding voor een gebedsuur ontvang je per mail een toegangscode om de gebedsruimtes te kunnen betreden.

Betrokken kerken bij het 24×7 gebed voor Utrecht zijn momenteel: De Rank Utrecht, het Utrecht Initiatief, Vineyard, Nieuwe Kerk en de Buurtkerk. Ook andere kerken zijn van harte welkom om aan te sluiten en met ons mee te bidden!

Wilt u meer informatie, laat het ons dan weten via: 24x7gebedutrecht@gmail.com

Online gebedsruimtes

Om je te helpen in je gebed hebben we onderstaande gebedsruimtes gemaakt. Je kunt tijdens je gebedsuur alle gebedsruimtes ‘binnenlopen’ of er juist voor kiezen om voor één thema te bidden. In iedere ruimte vind je een aantal teksten en gebedsvormen waarmee je gericht voor het betreffende thema kunt bidden. Je kunt ook zelf een gebed, bijbeltekst, lied of andere creatieve bijdragen plaatsen. Zo delen we samen onze gebeden en zijn we als kerken met elkaar verbonden.

Verootmoediging

Stap gebedsruimte binnen

(toegankelijk na aanmelden)

Zorg voor elkaar

Stap gebedsruimte binnen

(toegankelijk na aanmelden)

Heilige Geest

Stap gebedsruimte binnen

(toegankelijk na aanmelden)