24x7 Week van Gebed

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik" (Psalm 91:1-2)

Welkom

In aansluiting op de gebedsoproep van 24-7 Prayer Nederland willen we graag ook in Utrecht bidden voor onze omgeving, de stad Utrecht en Nederland. Met een aantal kerken in Utrecht hebben we in januari jl. reeds een 24×7 gebedsweek gehouden. We vinden het fijn om opnieuw samen op te trekken en ons in deze tijd (die samenvalt met de lijdenstijd voor Pasen) te verootmoedigen, te bidden voor hen die juist in deze tijd extra liefde en zorg nodig hebben en willen God biddend smeken om ons land te herstellen en opnieuw te vullen met zijn Geest. Dit doen we in het licht van Pasen waar we vieren dat Jezus door zijn sterven en opstanding de dood overwonnen heeft. 

Online gebedsruimtes
Omdat het niet mogelijk is om een fysieke gebedsruimte in te richten, hebben we drie online gebedsruimtes ingericht rond de thema’s Verootmoediging, Liefde & Herstel en Heilige Geest.

Betrokken kerken bij het 24×7 gebed voor Utrecht zijn momenteel: De Rank Utrecht, het Utrecht Initiatief, Vineyard, Nieuwe Kerk en de Buurtkerk. Ook andere kerken zijn van harte welkom om aan te sluiten en met ons mee te bidden!

Wilt u meer informatie, laat het ons dan weten via: 24x7gebedutrecht@gmail.com

Online gebedsruimtes

Om je te helpen in je gebed hebben we onderstaande gebedsruimtes gemaakt. Je kunt tijdens je gebedsuur alle gebedsruimtes ‘binnenlopen’ of er juist voor kiezen om voor één thema te bidden. In iedere ruimte vind je een aantal teksten en gebedsvormen waarmee je gericht voor het betreffende thema kunt bidden. Je kunt ook zelf een gebed, bijbeltekst, lied of andere creatieve bijdragen plaatsen. Zo delen we samen onze gebeden en zijn we als kerken met elkaar verbonden.

Verootmoediging

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Stap gebedsruimte binnen

Liefde & herstel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Stap gebedsruimte binnen

Heilige Geest

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Stap gebedsruimte binnen