24x10 Gebed voor Pinksteren

"Bid tot de heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei". (Jeremia 29:3)

Welkom

Vanuit verschillende kerken in Utrecht is het verlangen ontstaan om in de 10 dagen voor Pinksteren een 24×7 gebedstijd te houden. We verlangen ernaar dat God zijn Geest over Utrecht uit zal storten. Dit begint met  gezamenlijk gebed en verootmoediging door de kerk in Utrecht.

24×7 gebedsruimte Gebedshuis Zuilen
Het is goed om een tijd apart te zetten en op een afgezonderde plaats te bidden. Om je te helpen in het gebed is daarom een gebedsruimte ingericht waar 24×7 gebeden kan worden. Met verschillende gebedshoekjes en vormen willen we je helpen om je je te richten op God. Daarnaast kun je indrukken of bemoedigenen doorgeven aan bidders die na jou komen. Zo zijn we persoonlijk en als kerken in Utrecht met elkaar verbonden in gebed. We nodigen je van harte uit in deze speciale 24×7 gebedsruimte. Je kunt je hiervoor via bovenstaande knoppen eenvoudig voor een specifiek tijdstip aanmelden.

Betrokken kerken
Betrokken kerken bij het 24×7 gebed voor Utrecht zijn momenteel: De Rank Utrecht, Nieuwe Kerk, Motion, Hope Church Utrecht, het Utrecht Initiatief, Vineyard, de Buurtkerk, Central City Church en Godcenter. Ook andere kerken zijn van harte welkom om aan te sluiten en met ons mee te bidden!

Wilt u meer informatie, laat het ons dan weten via: 24x7gebedutrecht@gmail.com

Eerst dit –podcast tijdens Hemelvaart en Pinksteren

Eerst dit  is een podcast van de EO en de IZB met een dagelijkse overdenking om je werkdag goed te beginnen. Tijdens het weekend van Hemelvaart en Pinksteren is er ook op zaterdag en zondag een podcast met speciaal extra aandacht voor de kracht en het belang van het gebed.

Voordat Jezus terugging naar zijn Vader, riep Hij zijn discipelen op te wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zou gaan. Wanneer de heilige Geest over hen zou komen, zouden zij kracht ontvangen om wereldwijd van Jezus te getuigen. Gedurende die dagen van verwachten, wijdden de discipelen zich vurig aan het gebed. Dat willen wij in deze periode ook doen.

Luister hier naar Eerst Dit